MY PORTFOLIO

Painting by Leonardo Maggi

Portfolio

Monocromia “il riposo” 2008 oil on canvas 50x70

  • Tags: PAINT
  • Date: 18 Febbraio 2023
Monocromia “il riposo” 2008 oil on canvas 50x70

MONOCROMIA RIPOPSO 50X70cm

Follow Me

Copyright © Leonardo Maggi Artist

Search